Pedigree Of Iki no ii Shinjukai No Yukimigata

SexBitch

BreedAkita Inu
D.o.B28/07/2003
Reg. No.2466800
Eyes Clear
Hips HD A
Inbreed4.7%
Breeder/OwnerMrs B.A.M. Dankaart & Mr R.E. Groenewald
Parents Grandparents Great Grandparents Great Great Grandparents
Champion Rikiou Go Sanbisow
97-960
HD-B
Shinzan Go Hiratsuka Kensha
94-5061
Naniwa No Torazou Go Taishi Kukten
92-994
Shikishima Go Okino Kensha
90-6143
Mikumo Go Akamatsu
90-735
Mine No Shirayuki Go Sasahara Kensha Isehibiki
88-9181
Kaori
90-3770
Toraougi Go Tajima Kitamura
94-4255
Shikishima Go Okino Kensha
90-6143
Biochuufuji
87-94
Zuiunme
88-4139
Kahou Go Tajima Kitamura
90-6615
Tougakugou Taizanmaru
89-341
Kaizan No Maihime
86-2502
Champion Ai-Sakkakú Gomá No Yukimigata
Winner België, Bundessieger, Winner Amsterdam, EC, GER CH, INT CH
2149218
HD TC
Champion Bizen No Tarazo Go Okayama Minami
95-2466
Naniwa No Torazou Go Taishi Kukten
92-994
Shikishima Go Okino Kensha
90-6143
Mikumo Go Akamatsu
90-735
Kozanme Go Yachi
92-6374
Kozan Go Mamurogawa Suzumoto
91-5653
Harukaze Go Oyamasow
87-8013
Champion Eiko-Shiro v.h. Hof van Bloemendaal
1929103
HD TC
Champion Daigoh of Juntaidoh
90-3325
Yone No Fuji of Toriyamataka
89-1035
Tenkoh of Furuyasow
88-8
Champion Okami
1670151
HD-
Champion Fujioh of Sagami Imai (Imp. Jap.)
1625045
HD +/-
Bejin-Tacara As Aras An Úachtaráin
1505606
HD TC