Pedigree Of Champion Kura Okami No Yukimigata
BreedAkita Inu

SexBitch
D.o.B31/07/2005
Eyes Clear
Hips HD A
F0.0%
Breeder/OwnerMrs B.A.M. Dankaart & Mr R.E. Groenewald
Parents Grandparents Great Grandparents Great Great Grandparents
Fukutarou Go Okadeyama Kensha
15/12/2000
HD A
Hokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
27/08/1999
Hikarugenji Go Kantou Takeshi
AKIHO 95-4562
Tensui Go Otafukusow
AKIHO 95-4562
Ran Go Tamashima Haradasow
AKIHO 95-3090
Senhime Go Isehara Futami Tougaku
Oukahime
Yuuka Go Okufujisou Hikarugenji Go Kantou Takeshi
AKIHO 95-4562
Tensui Go Otafukusow
AKIHO 95-4562
Ran Go Tamashima Haradasow
AKIHO 95-3090
Shouki Go Edogawa Maruhiro Taichimaru
Aguri
Iki no ii Shinjukai No Yukimigata
28/07/2003
NHSB 2466800
HD A
Champion Rikiou Go Sanbisow
01/01/1997
AKIHO 97-960 / JL 00130/100-0
HD-B
Shinzan Go Hiratsuka Kensha
04/09/1994
AKIHO 94-5061
Naniwa No Torazou Go Taishi Kukten
AKIHO 92-994
Mine No Shirayuki Go Sasahara Kensha
AKIHO 91-2203
Toraougi Go Tajima Kitamura
15/06/1993
AKIHO 94-4255
Shikishima Go Okino Kensha
AKIHO 90-6143
Kahou Go Tajima Kitamura
AKIHO 90-6615
Nederlands Kampioen Ai-Sakkakú Gomá No Yukimigata Winner België, Bundessieger, Winner Amsterdam, EC, GER CH, INT CH
17/08/1997
NHSB 2149218
HD TC
Champion Bizen No Tarazo Go Okayama Minami
11/04/1995
AKIHO 95-2466 / JL-00425/95EO
Naniwa No Torazou Go Taishi Kukten
AKIHO 92-994
Kozanme Go Yachi
AKIHO 92-6374
Champion Eiko-Shiro v.h. Hof van Bloemendaal
28/03/1994
NHSB 1929103
HD TC
Champion Daigoh of Juntaidoh
AKIHO 90-3325
Champion Okami
NHSB 1670151
HD-


Amsterdam Winster 2007

Nederlands Kampioen